Giá trứng giảm sâu: Gà đẻ càng khoẻ, người nuôi gà càng lỗ