thiết bị tưới

thiết bị tưới

Thiết bị tưới – Siêu thị Thiết bị tưới.

Hiện nay ngoài các phương pháp tưới thủ công thì các phương pháp tưới tự động đang dần được biết đến và cho thấy hiệu quả tuyệt vời mà nó mang lại. Một số vùng ở tây nguyên như : Lâm Đồng, Đăk Lăk hệ thống tưới tự động đang được sử dụng rất phổ biến trên cây cà phê, tiêu điều vì hiệu quả ngoài sức tưởng tượng mà nó mang lại. Nhìn chung, các phương pháp tưới có dùng ống đều có cùng nguyên lý tính toán trên cơ sở môn học cấp thoát nước và thủy lực đường ống, đó là:

 • xác định diện tích tưới
 • nguồn nước,
 • nhu cầu nước tưới phù hợp với từng loại cây trồng
 • diện tích
 • địa hình vùng tưới.

Từ các thông số này, ta sẽ tính toán đường kính ống chính, ống phụ, ống nhánh, vận tốc nước chảy trong ống, áp lực nước trong ống; tính toán chiều dài của các loại ống, các chi tiết nối (co, tê, van, lơi vv…), số lượng các bét phun, bét đế chân, ống dẫn đến gốc một các hợp lý để đạt được hiểu quả cao nhất từ hệ thống tưới và tiết kiệm nước cho các đợt tưới sau.

Một số lợi ích khi sử dụng hệ thống tưới tự động

 • Tiết kiệm nước : hệ thống tưới tự động có thể giúp giảm đi 60% lượng nước so với tưới thủ công. Điều này giúp bạn cắt giảm đáng kể lượng nước cũng như nguyên liệu vận hành các loại máy tưới thủ công.
 • Tạo giá Trị : lắp đặt hệ thống tưới chủ động làm nâng cao giá trị sử dụng của công trình, khu đất nông nghiệp.
 • Tiết kiệm thời gian: thời gian là tiền bạc. Một hệ thống tưới tự động sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian tưới cây, thay vào đó bạn có thể làm những công việc khác.
 • Tiết kiệm nhân lực: bạn sẽ giảm được nguồn nhân lực đáng kể so với tưới thủ công.

Dưới đây là một số béc tưới và hướng dẫn sử dụng

Thiết bị tưới - Siêu thị Thiết bị tưới - Vật tư nông nghiệp công nghệ cao

thiết bị tưới

thiết bị tưới

Thiết bị tưới – Siêu thị Thiết bị tưới.

Hiện nay ngoài các phương pháp tưới thủ công thì các phương pháp tưới tự động đang dần được biết đến và cho thấy hiệu quả tuyệt vời mà nó mang lại. Một số vùng ở tây nguyên như : Lâm Đồng, Đăk Lăk hệ thống tưới tự động đang được sử dụng rất phổ biến trên cây cà phê, tiêu điều vì hiệu quả ngoài sức tưởng tượng mà nó mang lại. Nhìn chung, các phương pháp tưới có dùng ống đều có cùng nguyên lý tính toán trên cơ sở môn học cấp thoát nước và thủy lực đường ống, đó là:

 • xác định diện tích tưới
 • nguồn nước,
 • nhu cầu nước tưới phù hợp với từng loại cây trồng
 • diện tích
 • địa hình vùng tưới.

Từ các thông số này, ta sẽ tính toán đường kính ống chính, ống phụ, ống nhánh, vận tốc nước chảy trong ống, áp lực nước trong ống; tính toán chiều dài của các loại ống, các chi tiết nối (co, tê, van, lơi vv…), số lượng các bét phun, bét đế chân, ống dẫn đến gốc một các hợp lý để đạt được hiểu quả cao nhất từ hệ thống tưới và tiết kiệm nước cho các đợt tưới sau.

Một số lợi ích khi sử dụng hệ thống tưới tự động

 • Tiết kiệm nước : hệ thống tưới tự động có thể giúp giảm đi 60% lượng nước so với tưới thủ công. Điều này giúp bạn cắt giảm đáng kể lượng nước cũng như nguyên liệu vận hành các loại máy tưới thủ công.
 • Tạo giá Trị : lắp đặt hệ thống tưới chủ động làm nâng cao giá trị sử dụng của công trình, khu đất nông nghiệp.
 • Tiết kiệm thời gian: thời gian là tiền bạc. Một hệ thống tưới tự động sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian tưới cây, thay vào đó bạn có thể làm những công việc khác.
 • Tiết kiệm nhân lực: bạn sẽ giảm được nguồn nhân lực đáng kể so với tưới thủ công.

Dưới đây là một số béc tưới và hướng dẫn sử dụng