Đầu tưới nhỏ giọt cho cảnh quan Rivulis supertif

Đầu tưới nhỏ giọt có bù áp Rivulis supertif

3,000 
Xem nhanhSo sánh
Lựa chọn các tùy chọn
Đầu tưới phun mưa SPN03

Đầu tưới phun mưa có van điều chỉnh bán kính – lưu lượng SPN03

13,600  12,000 
Xem nhanhSo sánh
Thêm vào giỏ
-12%Off
Nối thẳng 5mm.

Nối thẳng ống mềm 5mm Azud

1,080 
Xem nhanhSo sánh
Thêm vào giỏ
Đầu tưới nhỏ giọt cho cảnh quan Rivulis supertif

Đầu tưới nhỏ giọt có bù áp cho cảnh quan Rivulis Supertif

3,000 
Xem nhanhSo sánh
Lựa chọn các tùy chọn
co 8mm

Co 8mm

2,700 
Xem nhanhSo sánh
Thêm vào giỏ
Nối ống 8mm

Nối 8mm

1,800 
Xem nhanhSo sánh
Thêm vào giỏ
Màng phủ nông nghiệp sapaco

Màng phủ nông nghiệp Sapaco dày 15 micron – cuộn 400m

231,000 
Xem nhanhSo sánh
Lựa chọn các tùy chọn
Nối ren Azud 16 và 20.

Nối ren ngoài ống mềm PE Azud

3,800 
Xem nhanhSo sánh
Lựa chọn các tùy chọn

Co 16mm nối ống mềm, ống nhỏ giọt

2,400 
Xem nhanhSo sánh
Thêm vào giỏ
Nối thẳng ống mềm Azud.

Nối thẳng ống mềm PE Azud phi 16, 20

1,200 
Xem nhanhSo sánh
Lựa chọn các tùy chọn
Nối 8mm x ren ngoài 21mm

Nối 8mm x ren ngoài 21mm

10,000 
Xem nhanhSo sánh
Thêm vào giỏ

Đất sạch trồng cây, rau, hoa cao cấp Potting Mix Namix

45,000 
Xem nhanhSo sánh
Thêm vào giỏ