Màng nhà kính

Màng nhà kính

Màng Nhà kính là công trình có cạnh và mái làm bằng kính dùng để trồng rau quả để tránh tác động nhất thời của thời tiết như mưa to gió mạnh.

Vì nhà kính có mái và tường bằng kính hoặc nhựa nên chúng có khả năng tự nóng lên do bức xạ nhìn thấy được của mặt trời khi đi qua lớp kính trong suốt bị hấp thụ bởi thực vật, đất đai và những thứ khác bên trong nhà kính.

Không khí

Không khí được làm ấm bởi nhiệt từ những bề mặt nóng bên trong được giữ lại bởi mái nhà và những bức tường.

Thêm vào đó, những cây cối và cấu trúc bên trong nhà kính sau khi được làm ấm lại bức xạ lần nữa nhiệt năng của chúng trong dải quang phổ hồng ngoại.

Do có thể điều chỉnh được nhiệt độ, cũng như việc tưới nước duy trì độ ẩm nhất định nên có thể quy định được khí hậu trong nhà kính.

Khu vườn ngoài trời và trong nhà kính có lợi thế và bất lợi khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu cụ thể của người làm vườn.

Cũng có những lợi thế và bất lợi cho các loại nhà kính được sử dụng.

Sử dụng nhà kính để luân canh mở rộng mùa vụ.

Điều này giúp trồng sớm và thu hoạch trễ hay nói cách khác giúp kiểm soát thời vụ.

Sử dụng nhà kính để trồng nhiều loại thực vật vì khả năng điều khiển chính xác khí hậu và đất.

Quản lý là cần thiết cho nhà kính trong những tháng nghỉ ngơi để đảm bảo điều kiện thích hợp được duy trì.

Màng nhà kính có thể kiểm soát sâu bệnh.

Kiểm soát nấm hoặc vi khuẩn trong không khí từ các nguồn bên ngoài

Lưu ý: vi khuẩn vẫn có thể nhập vào nhà kính nếu gió được phép vào nhà kính.

Kiểm soát nhiệt độ

Kiểm soát chính xác nhiệt độ và điều kiện phát triển thảm thực vật chung cho các vùng đang phát triển.

có nhiều cách để kiểm soát nhiệt độ nhà kính nhưng phổ biến nhất là lắp đặt hệ thống làm mát nhà kính bằng hơi nước, hệ thống phun sương

Giống cây trồng trong nhà kính khi bạn muốn tránh hạt bị thổi bay đi hoặc bị chim và động vật ăn.

Dưới đây là một số mẫu nhà kính phổ biến.

Màng nhà kính - Siêu thị Thiết bị tưới - Vật tư nông nghiệp công nghệ cao

Màng nhà kính

Màng nhà kính

Màng Nhà kính là công trình có cạnh và mái làm bằng kính dùng để trồng rau quả để tránh tác động nhất thời của thời tiết như mưa to gió mạnh.

Vì nhà kính có mái và tường bằng kính hoặc nhựa nên chúng có khả năng tự nóng lên do bức xạ nhìn thấy được của mặt trời khi đi qua lớp kính trong suốt bị hấp thụ bởi thực vật, đất đai và những thứ khác bên trong nhà kính.

Không khí

Không khí được làm ấm bởi nhiệt từ những bề mặt nóng bên trong được giữ lại bởi mái nhà và những bức tường.

Thêm vào đó, những cây cối và cấu trúc bên trong nhà kính sau khi được làm ấm lại bức xạ lần nữa nhiệt năng của chúng trong dải quang phổ hồng ngoại.

Do có thể điều chỉnh được nhiệt độ, cũng như việc tưới nước duy trì độ ẩm nhất định nên có thể quy định được khí hậu trong nhà kính.

Khu vườn ngoài trời và trong nhà kính có lợi thế và bất lợi khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu cụ thể của người làm vườn.

Cũng có những lợi thế và bất lợi cho các loại nhà kính được sử dụng.

Sử dụng nhà kính để luân canh mở rộng mùa vụ.

Điều này giúp trồng sớm và thu hoạch trễ hay nói cách khác giúp kiểm soát thời vụ.

Sử dụng nhà kính để trồng nhiều loại thực vật vì khả năng điều khiển chính xác khí hậu và đất.

Quản lý là cần thiết cho nhà kính trong những tháng nghỉ ngơi để đảm bảo điều kiện thích hợp được duy trì.

Màng nhà kính có thể kiểm soát sâu bệnh.

Kiểm soát nấm hoặc vi khuẩn trong không khí từ các nguồn bên ngoài

Lưu ý: vi khuẩn vẫn có thể nhập vào nhà kính nếu gió được phép vào nhà kính.

Kiểm soát nhiệt độ

Kiểm soát chính xác nhiệt độ và điều kiện phát triển thảm thực vật chung cho các vùng đang phát triển.

có nhiều cách để kiểm soát nhiệt độ nhà kính nhưng phổ biến nhất là lắp đặt hệ thống làm mát nhà kính bằng hơi nước, hệ thống phun sương

Giống cây trồng trong nhà kính khi bạn muốn tránh hạt bị thổi bay đi hoặc bị chim và động vật ăn.

Dưới đây là một số mẫu nhà kính phổ biến.