[Cảnh báo] Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại Việt Nam