Đầu tưới nhỏ giọt cho cảnh quan Rivulis supertif
Đầu tưới nhỏ giọt cho cảnh quan có chức năng bù áp
Đầu tưới nhỏ giọt cho cảnh quan Rivulis supertif
Đầu tưới nhỏ giọt cho cảnh quan có chức năng bù áp

Đầu tưới nhỏ giọt có bù áp Rivulis supertif

Nhà sản xuất:

Đầu tưới nhỏ giọt có bù áp Rivulis Supertif
Lưu lượng: 2 lít – 4 lít – 8 lít – 12 lít – 24 lít

3,000 

Xóa
So sánh