Dau-tuoi-Rivulis-Rondo-1
Đầu tưới phun mua cục bộ Rivulis Rondo có bù áp.
Đầu tưới phun mưa Rivulis Rondo israel
Dau-tuoi-Rivulis-Rondo-1
Đầu tưới phun mua cục bộ Rivulis Rondo có bù áp.
Đầu tưới phun mưa Rivulis Rondo israel

Đầu tưới Rivulis Rondo

Availablity: in stock
SKU: rondo

Đầu tưới phun mưa Rivulis Rondo

Đầu tưới Rivulis Rondo điển hình cho dòng đầu tưới bán kính nhỏ và vừa.

  • Hoạt động ổn định
  • Ứng dụng đa dạng: tưới cây ăn trái, tưới phun mưa trong nhà kính, tưới rau màu.
  • Béc tưới có rất nhiều lựa chọn cấu hình: bù áp – không bù áp; chống côn trùng – không chống côn trùng; gắn hướng lên hoặc hướng xuống; nhiều cỡ họng cho nhiều lưu lượng & bán kính tưới…
  • Đặc biệt béc tưới rất đồng đều, với hạt nước nhỏ mịn.

Xem thêm sản phẩm béc tưới Rivulis Rondo bù áp, sủ dụng cho địa hình đồi dốc.