Bộ kit SPN02: SPN02 + Cọc gắn béc + Dây 6mm.
Đầu tưới phun mưa cục bộ SPN02.
Đầu tưới phun mua SPN02 kết hợp với đầu nhỏ giọt Supertif 25 lít giúp cố định lưu lượng tưới.
Bộ kit SPN02: SPN02 + Cọc gắn béc + Dây 6mm.
Đầu tưới phun mưa cục bộ SPN02.
Đầu tưới phun mua SPN02 kết hợp với đầu nhỏ giọt Supertif 25 lít giúp cố định lưu lượng tưới.

Bộ béc tưới phun mua cục bộ SPN02 KIT

Availablity: in stock
SKU: spn02-kit

Bộ béc tưới phun mưa SPN02 KIT dùng cho việc tưới phun mưa cục bộ cho các loại cây ăn quả. SPN02 là béc tưới có kết cấu giống với SPN01, có thể sử dụng trong điều kiện áp suất thấp.

Giải pháp cố định lưu lượng: sử dụng với đầu nhỏ giọt Supertif 25 lít/giờ.

12,500