Màng phủ nông nghiệp tự hủy sinh học 25 micron, trắng- đen-2
Màng phủ nông nghiệp tự hủy sinh học 25 micron, trắng- đen-1
Màng phủ nông nghiệp tự hủy sinh học 25 micron, trắng- đen-2
Màng phủ nông nghiệp tự hủy sinh học 25 micron, trắng- đen-1

Màng phủ nông nghiệp tự hủy sinh học Agriplast Delux Mulch 25 micron (trắng – đen)

Product by:

Sản phẩm có các tính năng nổi trội như:

  • Chống ánh nắng xuyên qua
  • Chống cỏ dại
  • Tiết kiệm nước tưới
  • Kích thích lớp rễ tơ phát triển
  • Chống côn trùng
  • Chống thất thoát phân bón – sói mòn đất…

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.