Đầu tưới tornado ray jet 360 độ phù hợp tưới cảnh quan, sân vườn, nhà kính
Hệ thống tưới phun mua Tornada
Bộ béc tưới phun muawTornada kit
Tưới phun mưa tự động
Đầu tưới tornado ray jet 300 độ tưới cảnh quan, sân vườn, nhà kính
Đầu tưới tornado ray jet 180 độ tưới cảnh quan, sân vườn, nhà kính
Đầu tưới Tornado Rivulis
Đầu tưới tornado ray jet 360 độ phù hợp tưới cảnh quan, sân vườn, nhà kính
Hệ thống tưới phun mua Tornada
Bộ béc tưới phun muawTornada kit
Tưới phun mưa tự động
Đầu tưới tornado ray jet 300 độ tưới cảnh quan, sân vườn, nhà kính
Đầu tưới tornado ray jet 180 độ tưới cảnh quan, sân vườn, nhà kính
Đầu tưới Tornado Rivulis

Đầu tưới Tornado Ray Jet 360 độ cho cảnh quan, sân vườn

Tình trạng:in stock
SKU: 201000081
Product by:
  • Cơ chế dòng nước xoay đặc biệt cho phép đẩy các hạt cặn thoát khỏi họng tưới, giảm tắc nghẽn
  • Thiết kế khối sản phẩm chắc chắn, bền bỉ

5,000