thiết bị điều khiển hệ thống tưới và ánh sáng greenIQ Smart Garden Hub
Thiết bị điều khiển hệ thống tưới qua điện thoại di động
Smart Garden Hub bộ điều khiển hệ thống tưới & đèn chiếu sáng
Smart garden hub ứng dụng trên máy tính
Bộ cảm biến Green IQ.
thiết bị điều khiển hệ thống tưới và ánh sáng greenIQ Smart Garden Hub
Thiết bị điều khiển hệ thống tưới qua điện thoại di động
Smart Garden Hub bộ điều khiển hệ thống tưới & đèn chiếu sáng
Smart garden hub ứng dụng trên máy tính
Bộ cảm biến Green IQ.

Bộ điều khiển hệ thống tưới vườn thông minh, kết nối 3G GIQ-EUCEL-01 (GreenIQ Smart Garden Hub)

Tình trạng:in stock
SKU: GIQ-EUCEL-01

GreenIQ Smart Garden Hub sử ứng dụng công nghệ internet, đám mây và mobil để điều khiển hệ thống tưới và đèn vườn. Quý khách lưu ý khi lựa chọn chức năng 3G hoặc WIFI.