Nối ống 16mm ra ren ngoài 21mm

Nối ống PE 25mm ra ren ngoài 27mm

Danh mục:
Tình trạng:in stock
SKU: MC253401
Product by:

Nối ống mềm PE 25mm ra ren ngoài 27mm

Dùng để kết nối ống PE 25mm với hệ thống đường ống trục dẫn nước thông qua ren ngoài 27mm. Hệ thống đường ống trục dẫn nước cần các đầu chờ ren trong 27mm.

5,000