Xe tưới tự cuốn Irrifrace phù Mini phù hợp cho quy mô trang trại 10-20ha

Xe tưới tự cuốn Irrifrance Mini 63-70mm

Tình trạng:in stock
SKU: Mini6370

Với quy mô trang trại nhỏ và vừa (khoảng 10-20ha), chúng tôi đưa ra giải pháp tưới phun mưa di chuyển với chi phí đầu tư thấp nhất với hiệu quả ứng dụng tăng tối đa.