Dây Tưới Nhỏ Giọt
Dây Tưới Nhỏ Giọt
Dây Tưới Nhỏ Giọt
Dây Tưới Nhỏ Giọt
Dây Tưới Nhỏ Giọt
Dây Tưới Nhỏ Giọt
Dây Tưới Nhỏ Giọt
Dây Tưới Nhỏ Giọt

Dây Tưới Nhỏ Giọt Rải Luống Eurodrip Eolos Garden 12mm

Danh mục:
Tình trạng:in stock
SKU: EOLOS-GARDEN
Product by:

Sử dụng dây tưới nhỏ giọt Eurodrip Eolos giúp tôi tăng năng suất 15%, tưới được diện tích gấp 2.5 lần trong khi lượng nước tiêu hao không đổi, và tiết kiệm tới 65% lượng điện năng tiêu thụ so với phương pháp tưới béc.

2,200